Favorite הממלכה הקטנה

A.P.M זמן רב לא דיווחתי כאן על ענייני המגורים שלי. כך הוחמץ תאריך יום השנה לכניסתי לדירה אי אז בפברואר, שבו היה עליי לספר על המשא ומתן הנרגש על חידוש החוזה שלי לשנה נוספת. טוב, הוא היה נרגש לפחות מצדי, … המשך

Favorite שכנים שכנים

מחשבה קצרה על דירות מחולקות. כידוע למכריי, דירת היחיד שלי איננה דירת יחיד של ממש – היא חלק ממפלצת ארבע-ראשית, אותה תופעה תל-אביבית המהלכת אימים על מחפשי הדירות, היא הדירה המחולקת: דירה אחת גדולה שהפכה לכמה דירות יחיד קטנטנות. אלה … המשך