Favorite Super-size me again

ע' וח' מגלים את אמריקה. פרק 2 את ימינו הראשונים בארצות הברית בילינו באזור בולטימור, אצל משפחתו של ע', שביקשה להעניק לנו טעימה ממה שיש לעיר נמל אמריקאית היסטורית להציע. "היסטורית" במונחים אמריקאיים הוא מושג יחסי, כמובן, שכן ארצם של … המשך

Favorite מידה אחת למשול בכולן

פתגם עתיק בלטינית אומר: "Non calor sed umor est qui nobis incommodat"*, ונראה כאילו הוא נולד במחשבה על אימי הקיץ הישראלי שמשתולל כעת בחוץ. הקיץ הזה, שבגינו אני עצבנית עוד יותר מהמקובל בעדה שלי, הוא אויבו הגדול של כל אדם … המשך

Favorite נשים קטנות

רציתי לכתוב משהו לכבוד יום האישה הבינלאומי, שחל ב-8 במרץ, אולם זה נדחה לעכשיו עקב סדרה של מצבים רפואיים שאובחנו אצלי לאחרונה, ובהם דלקת בדרכי השקר, חוסר-מעש כרוני ואי-סבילות לעבודה מאומצת. על כל פנים, הפוסט נולד מן המחשבה שביום האישה … המשך