Favorite אורז מלא

אני באמת לא רוצה להישמע כפוית טובה אחרי שאלוהי הדיור חייך אליי בתום חודשים של ניכור וארגן לי קורת גג חדשה ונחמדת, אבל מתברר שמציאת הדירה והחתימה עליה אינן סוף פסוק, אלא רק תחילתה של ידידות מופלאה עם מגוון ניג'וסים … המשך