Favorite זכות עבות

כאילו לא די בספר העזרה העצמית שהמלצתי עליו כאן, הנה השבוע שברתי עוד שיא, ועכשיו אני יכולה להוסיף לרזומה הקריאה המפואר שלי גם אוטוביוגרפיה. ועוד באנגלית! עד כדי כך אני אשת העולם הגדול. טוב, בערך. כלומר, לא סיפור חייו של נלסון … המשך

Favorite הגוף שלכם נועד לעמוד בפני עוגת גבינה

מי היה מאמין שיבוא יום שבו אמליץ על ספר עזרה עצמית. או אקרא אחד. הרי ספרי ההדרכה למיניהם, נטולי העלילה ונטולי השמחה, הם השיעמום בהתגלמותו. הם התרופה לנדודי שינה. הם הספרים היחידים על המדפים שלי שנשארים נקיים ונראים כאילו לא … המשך

Favorite מידה אחת למשול בכולן

פתגם עתיק בלטינית אומר: "Non calor sed umor est qui nobis incommodat"*, ונראה כאילו הוא נולד במחשבה על אימי הקיץ הישראלי שמשתולל כעת בחוץ. הקיץ הזה, שבגינו אני עצבנית עוד יותר מהמקובל בעדה שלי, הוא אויבו הגדול של כל אדם … המשך