Favorite Super-size me: episode III

  ע' וח' מגלים את אמריקה. פרק 3 בשבוע השני לטיול השארנו מאחור את בולטימור העירונית ונסענו צפונה, לניו אינגלנד, במכונית שכורה שהוזמנה מבעוד מועד – אחד משורת צעדים מתוכננים בקפידה שנקטנו ע' ואני בארץ, כדי להבטיח שהטיול יתקתק כמו … המשך

Favorite Super-size me again

ע' וח' מגלים את אמריקה. פרק 2 את ימינו הראשונים בארצות הברית בילינו באזור בולטימור, אצל משפחתו של ע', שביקשה להעניק לנו טעימה ממה שיש לעיר נמל אמריקאית היסטורית להציע. "היסטורית" במונחים אמריקאיים הוא מושג יחסי, כמובן, שכן ארצם של … המשך

Favorite Super-size me

ע' וח' מגלים את אמריקה. פרק 1 אח, כמה טוב להיות בבית! כלומר, אם הבית שלך נמצא בוֶורמונט, ליד פלג קטן בלב יער עבות בצלו של הר. באשר לישראל… הייתי מנסה לטעון שאנחנו שמחים לשוב הביתה לכאן, ע' ואני – … המשך

Favorite מידה אחת למשול בכולן

פתגם עתיק בלטינית אומר: "Non calor sed umor est qui nobis incommodat"*, ונראה כאילו הוא נולד במחשבה על אימי הקיץ הישראלי שמשתולל כעת בחוץ. הקיץ הזה, שבגינו אני עצבנית עוד יותר מהמקובל בעדה שלי, הוא אויבו הגדול של כל אדם … המשך